מלאו פרטיכם וניצור עימכם קשר בהקדם:
שלח
 
DHosting - פיתוח להצלחה

אחסון אתרים בדיוק בשבילך!

זמינות שרתים גבוהה ויחס אישי לכל לקוח במחירים נוחים ומתאימים לכל כיס. שביעות רצון מובטחת!

99.9% זמינות שרתים גבוהה
חיפוש שם מתחם
הכנס את שם המתחם המבוקש:
www.
בדוק זמינות
התחברות לקוחות
דואר אלקטרוני:
סיסמא:
 כניסה
שכחת סיסמא?

תקנון האתר

בין - צוות  Development ו/או צוות DHosting ו/או אתר dhosting.co.il
(להלן: "הצוות")

לבין - מקבל/ת השירות
(להלן: "הלקוח")

הואיל והצוות מספק השירותים,
והואיל והלקוח מקבל השירותים מן הצוות,
והואיל והצוות מסכים להעניק ללקוח את השירות בתנאים כמפורט בהסכם זה;

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
בהצטרפות ללקוחות הצוות, ועם קבלת שירותיו, כל הלקוחות מסכימים עם תנאי השימוש של הצוות. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה הצוות ללקוחותיו, ועל מנת לוודא שימוש נאות בשירותים כלפי לקוחות הצוות ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות של הצוות.

שימוש לרעה בשרת
כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או בלקוח מלקוחות הצוות אסורים בהחלט.

שימוש לא מורשה בחשבונות או במחשבים של אחרים
הצוות יגיב בחומרה לכל ניסיון להשתמש בחשבון אינטרנט או במחשב ללא רשות הבעלים. ניסיונות אלה כוללים "הונאות אינטרנט" , גניבת סיסמאות, סריקה אחר פרצות אבטחה, וכו'. כל שימוש לא מורשה בחשבון לקוח או במחשב על ידי לקוח של הצוות, גם אם החשבון או המחשב המותקף אינם שייכים להצוות, יביא לנקיטת אמצעים נגד התוקף. בין האמצעים האפשריים: אזהרה, השעיה או ביטול חשבון ושירותי הלקוח (ללא התראה מראש) ותביעה פלילית או אזרחית, בהתאם לחומרת התקיפה. 

חומר ל 'מבוגרים בלבד'
הלקוח מתחייב שלא להשתמש בשירותי הצוות להפעלת אמצעים הקשורים בתעשיית הסקס והפורנוגרפיה, כל שימוש שכזה ישמש עילה לסגירת חשבון ושירותי הלקוח ללא כל הודעה מוקדמת והלקוח ישא בכל ההוצאות אשר יגרמו לצוות ו/או ללקוחות הצוות ו/או ללקוח בגין שימוש זה ו/או בגין סגירת חשבון הלקוח וזאת - מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לו על פי ההסכם ועל פי הדין. 

אבטחה
הפרה של מערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים או בשרתים עצמם או במחשבי הצוות או במחשבי לקוחות הצוות, אסורים בהחלט ועשויים להוות עבירה אזרחית או פלילית בהתאם. דוגמאות אשר ניתן לכלול ביניהן, אך לא רק, הן: גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים אסורה בהחלט. כל ניסיון לביצוע הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא, וביניהן, שיחזור סיסמאות, SNIFFING, HACKING, CRACKING, או כל שיטה אחרת שמוזכרת או שאינה מוזכרת בזאת אסורה ומהווה עבירה פלילית. כל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ"ל על ידי לקוח הצוות ללקוחות הצוות האחרים או למשתמשי אינטרנט אחרים שאינם לקוחות הצוות באמצעים אותם מספקים לו הצוות, ישמשו עילה לסגירת חשבון והשירותים מיידית וללא כל התראה מוקדמת. 

תעבורה חודשית של נתונים Bandwidth בחבילות אירוח
לקוחות הצוות זכאים לתעבורה מוגבלת בהתאם לנפח החבילה שהוזמנה. הצוות יפנה לכל לקוח שיעבור את הגבול שנקבע כדי ליישב את העניין. אנשי הצוות הם הבורר היחיד שיקבע מה ייחשב להפרה של סעיף זה. 

פרסומות אימייל מסחריות - SPAM בחבילות האירוח
הלקוח מתחייב שלא לשלוח דואר פרסומי בהפצה המונית ו/או לנמענים שלא נתנו הסכמתם לכך מראש, בכל מקרה, שליחת דואר בכמות שמעל 25 בשעה באמצעות השרת אסורה. כל שימוש שכזה ישמש עילה לסגירת החשבון והשירותים של הלקוח ללא כל הודעה מוקדמת והלקוח ישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל ו/או ללקוחות הצוות ו/או ללקוח בגין שימוש זה ו/או בגין סגירת חשבון הלקוח וזאת - מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לו על פי ההסכם ועל פי הדין. 

ניצול לרעה של משאבי מערכת
כל ניסיון ניצול לרעה או פגיעה באי אילו ממערכות הצוות או בחשבונות לקוחות הצוות אסורה בהחלט. כל חשבונות הלקוחות מחויבים לקיום תנאי שימוש אלו. כל כישלון במילוי מוחלט של כל סעיפי הסכם זה, יובילו באופן ברור לסגירת חשבון הלקוח וכל החשבונות הנלווים לו לרבות השירותים הנלווים ללקוח זה ו/או ללקוחותיו. הצוות שומר לעצמו את הזכות להסיר חשבונות לקוחות ממערכותיו ללא התראה מוקדמת באם קיימת הסיבה להאמין כי סעיפים בהסכם זה לא בוצעו במלואם.
כל לקוח הצוות, המשתמש בשרתי הצוות לצורך פיתוח או הפעלות ניסיוניות של אפליקציות רשת, אשר מריץ אפליקציה אשר הוא מודע כי ביכולתה לפגוע או להשבית את מערכות השרת או את השרתים, מפר לרעה את סעיפי הסכם זה, ומסתכן בסגירה חד צדדית של חשבונו וקשריו עם הצוות. לא נרשה בכל דרך שהיא שירותים או תכונות העשויות באופן פוטנציאלי להשפיע על נושאי אבטחה, מהירות ו/או יציבות של השרתים. הסעיף נוגע גם לפעילות צד שלישי העשויה להתרחש עם הפעלת DLLs בשרת, שימוש בפרוטוקול FTP אנונימי, שימוש ב-UPLOAD מכל סוג שהוא או הזנת טפסים. כל אתר אשר ישתמש במשאבי מערכת גבוהים, שאינם סבירים, לפי שיקול דעתם הבלעדית של אנשי הצוות, יושעו באופן מיידי, בשל גרימת נזק לשרת ופגיעה בפעילות תקינה של לקוחות אחרים בשרת, וזאת ללא כל התראה מוקדמת.

מערכות ניהול תוכן
מערכות תוכן וכל קוד יחודי אשר נכתב על ידי הצוות - להלן "מערכת".
הלקוח מתחייב שלא יעשה שום שימוש מסחרי ו/או פרטי בקוד המערכת לשימוש באתרים ו/או דפים אשר אינם קשורים קשר ישיר ועקיף לאתר שנמכר ללקוח. הצוות שומר לעצמו את כל זכויות היוצרים אודות המערכות הבלעדיות של הצוות ואוסר איסור מוחלט של כל שימוש ו/או ניצול של המערכות הללו בכל צורה שאינה הוסכמה מראש בין הלקוח לצוות למעט שימוש בקוד לצורכי האתר שנמכר ללקוח. השימוש בכל מערכות הצוות ובתכנים שבהם ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות הצוות, ולא תהא ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הצוות בגין תכונות השימוש ו\או המגבלות של המערכות. השימוש, אפוא, במערכות ייעשו על אחריות הלקוח הבלעדית והמלאה.

הסרת אחריות
על הצוות לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותים אותם הוא מספק, למרות שהוא ייבצע כל שביכולתה לצורך הענקת השירותים על הצד הטוב ביותר. על הצוות לא תחול כל אחריות לכל נזק אם\וכאשר ייגרם לנוטל השירות ומכל סיבה שהיא. כמו כן, על הצוות לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של הלקוח. הצוות אינו מתחייב בשום דרך לאחוזי רציפות השירות אותו הוא מעניקה ללקוחותיו, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי הצוות או בחוות השרתים או בכל אחד ממחשבי הצוות הקשורים עימו בפעילותיו. הלקוח אחראי לגיבוי תמידי של הקבצים המצויים תחת חשבונו. הצוות אינו אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא. הצוות אינו אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי הצוות או מערכותיו, ואף לא לשרתי הגיבוי באם יופעלו. הצוות אינו אחראי ללקוחותיו או לצד ג' כתוצאה מכל סיבה היכולה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך. בכל מקרה, סף האחריות של הצוות יוגבל לעלות של השרות הניתן בלבד באותו זמן נתון. הצוות אינה אחראי לחומר הקיים בשרתיו ולא יבצע גיבויים בהתאם. בכל תובעיו או נושא משפטי יהיה תחום השיפוט בירושלים. הצוות שומר על הזכות להכניס שינויים במדיניות זאת בכל עת. 
אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של חשבון הלקוח ו/או שירותים אחרים הניתנים ללקוח ללא כל התראה מוקדמת

Development - פיתוח להצלחה Mike Design - סטודיו לעיצוב אתרים Miked Design